Stichting De Groene Parapluie

I.v.m. onze geografische ligging, de beperktheid van ons budget en de hoeveelheid aanvragen kunnen wij alleen hulp bieden aan inwoners van de gemeente Dijk en Waard en de plaats Alkmaar.

In de maanden juni, juli en augustus kan er GEEN aanvraag worden gedaan. Aanvragen die in deze maanden wel binnen komen worden NIET in behandeling genomen. Vanaf 1 september is het dan weer mogelijk om het aanvraagformulier in te vullen en te versturen.

ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE AANVRAGEN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN

Aanvraagformulier De Groene Parapluie

1. Gegevens van degene die hulp nodig heeft: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mail  
2. Verdere gegevens: burgerlijke staat en gezinssamenstelling  
3. Naam en emailadres van de aanvrager en de naam van de instantie  
4. Wat of welk bedrag wordt aangevraagd  
5. IBAN rekeningnummer incl. tenaamstelling voor eventuele bijdrage  
6. Wat is de bron van inkomsten, bijv. bijstand, uitkering, vast- of los dienstverband en wat is het bestedingsbedrag ongeveer per week als de vaste lasten er af zijn  
7. Wordt deze aanvraag ook ergens anders gedaan en is er sprake van onder bewind voering staan  
8. Wordt er gerookt door degene die hulp nodig heeft of door eventueel inwonende gezinsleden  
9. Huidige woonsituatie  
10. Omschrijving van de aanvraag, beschrijf beknopt de situatie en wat de reden is waarom deze aanvraag gedaan wordt  
11. Eventuele bijlagen