Stichting De Groene Parapluie

Wij proberen bij te dragen aan een rechtvaardigere en gezondere samenleving. We kunnen geen financiële bijdrage doen wanneer er sprake is van gedrag dat de gezondheid en/of de samenleving schaadt.

Dat betekent dat rokers, drugs/drank/koop- of gokverslaafden niet in aanmerking komen voor onze financiële ondersteuning.

De stichting is in het voorjaar van 2011 opgericht door 3 Langedijkers.

De stichting heeft tot doel:
Het financieel ondersteunen van personen of instellingen binnen de HAL- gemeenten ( Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ) voor zover zij, naar het oordeel van het bestuur van de stichting, noodlijdend zijn of anderszins ondersteuning behoeven.

De stichting werkt met concrete aanvragen, we ondersteunen geen instellingen die zelf geld inzamelen om op één of andere manier mensen te helpen.

De stichting kan giften geven, leningen verstrekken of materiële zaken schenken uit het vermogen van de stichting.

De stichting heeft een ANBI-status.

Iedereen kan ook een gift geven aan deze stichting op bankrekeningnummer NL77RABO0166157147 en mede bepalen voor wie de gift is bedoeld. Het bestuur regelt dat het geld op de goede plaats komt.


Aanvragen
Het bestuur krijgt met regelmaat aanvragen binnen. Vaak is het een instantie (bijvoorbeeld een jeugdzorg instelling) die een aanvraag doet voor een cliënt. Maar er worden ook vanuit de gemeente aanvragen gedaan en we krijgen particuliere aanvragen binnen.

Om u een idee te geven welke aanvragen er o.a. worden gedaan ziet u in het onderstaand lijstje voorbeelden van aanvragen waar Stichting
De Groene Parapluie positief op heeft gereageerd en een financiële bijdrage heeft gedaan.
- muziekles
- huiswerkbegeleiding
- een bed
- computer
- stoffering van een huis
- typecursus
- opknappen van slaapkamer
- nieuwe wasmachine
- kleding
- schoolmaterialen
- naamswijzigingkosten
- contributie voor aangepaste sport
- een fiets

Ook u kunt te allen tijde een aanvraag doen. Voor u zelf of misschien voor een vriend of familielid. Schroom niet en vul het aanvraagformulier in!

Contactgegevens:

Gezeteld in de gemeente Langedijk
Fiscaalnummer: 8504.82.197
ANBI-status
E-mail: degroeneparapluie@gmail.com