Stichting De Groene Parapluie

Er kunnen helaas in dit jaar 2021 geen nieuwe aanvragen meer worden gedaan. We zijn door ons budget heen.
In het nieuwe jaar, vanaf maandag 10 januari 2022 kan het aanvraagformulier weer ingevuld en verzonden worden.
Wij wensen jullie goede december dagen en een mooie start van 2022.
Lieve groet, het bestuur van de Groene Parapluie.


Aanvragen lopen via een instantie, particulieren kunnen geen aanvraag (meer) doen.

Wij proberen bij te dragen aan een rechtvaardigere en gezondere samenleving. We kunnen geen financiële bijdrage doen wanneer er sprake is van gedrag dat de gezondheid en/of de samenleving schaadt.

Dat betekent dat rokers, drugs/drank/koop- of gokverslaafden niet in aanmerking komen voor onze financiële ondersteuning.

De stichting is in het voorjaar van 2011 opgericht door 3 Langedijkers.

De stichting heeft tot doel:
Het financieel ondersteunen van personen of instellingen binnen HAL ( Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ) voor zover zij, naar het oordeel van het bestuur van de stichting, noodlijdend zijn of anderszins ondersteuning behoeven.

De stichting werkt met concrete aanvragen, we ondersteunen geen instellingen die zelf geld inzamelen om op één of andere manier mensen te helpen.

De stichting kan giften geven, leningen verstrekken of materiële zaken schenken uit het vermogen van de stichting.

De stichting heeft een ANBI-status.

Iedereen kan ook een gift geven aan deze stichting op bankrekeningnummer NL77RABO0166157147 en mede bepalen voor wie de gift is bedoeld. Het bestuur regelt dat het geld op de goede plaats komt.


Aanvragen
Aanvragen kunnen alleen gedaan worden via een instantie. Voorbeelden van instanties zijn MEE & Wering, DnoDoen, Humanitas, de gemeente, Haltewerk, Nehemia Zorg, Evean, MET, Reigersdaal, Parlan ed. Particuliere aanvragen kunnen wij niet (meer) behandelen.

Om u een idee te geven welke aanvragen er o.a. worden gedaan ziet u in het onderstaand lijstje voorbeelden van aanvragen waar Stichting
De Groene Parapluie positief op heeft gereageerd en een financiële bijdrage heeft gedaan.
- muziekles
- huiswerkbegeleiding
- een bed
- computer
- stoffering van een huis
- typecursus
- opknappen van slaapkamer
- nieuwe wasmachine
- kleding
- schoolmaterialen
- naamswijzigingkosten
- contributie voor aangepaste sport
- een fiets

Vul het aanvraagformulier in!

Contactgegevens:

Gezeteld in de gemeente Langedijk
Fiscaalnummer: 8504.82.197
ANBI-status
E-mail: degroeneparapluie@gmail.com