groene parapluie stichting Zuid-Scharwoude ondersteunen HAL-gemeenten ANBI gift jeugdzorg instellingen
[website maken] [website ontwerp] [Home]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

In het kader van de publicatie van ANBI-gegevens vindt u hier een aparte link naar de balans en de staat van baten en lasten.

Contactgegevens:


gezeteld in de gemeente Langedijk


Rabobank:

NL77 RABO 0166 1571 47


Fiscaalnummer:

8504.82.197


ANBI-status


Email: degroeneparapluie@gmail.com

 Stichting De Groene Parapluie

Stichting De Groene Parapluie is met ingang van 12 april 2012 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd.


Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, zowel voor donateurs als voor de ANBI zelf:


* Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of

  vennootschapsbelasting.

* Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en

  schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

* Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de

  instelling geen schenkbelasting te betalen.