groene parapluie stichting Zuid-Scharwoude ondersteunen HAL-gemeenten ANBI gift jeugdzorg instellingen
[website maken] [website ontwerp] [Home]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Contactgegevens:


gezeteld in de gemeente Langedijk


Rabobank:

NL77 RABO 0166 1571 47


Fiscaalnummer:

8504.82.197


ANBI-status


Email: degroeneparapluie@gmail.com

 Stichting De Groene Parapluie

Uitkeringsbeleid

Budget

Voor de beleidsperiode van 2017 - 2027 zal minimaal 20.000 euro per jaar beschikbaar zijn, aangezien dit bedrag middels een notariƫle acte reeds is toegezegd. Daarnaast zal het budget wellicht groeien vanwege mogelijke toekomstige giften aan de stichting.


Uitgaven

In principe zal ieder jaar het beschikbare budget worden uitgekeerd. Uitkeringen geschieden op volgorde van aanvraag. Er wordt geen spreiding over het boekjaar nagestreeft. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Individuen en instellingen wordt gevraagd om verantwoording af te leggen van de besteding van de ontvangen giften en/of leningen.


Administratie

Naast een financiƫle administratie wordt er tevens een archief bijgehouden van de aanvragen en de daaruit voortvloeiende correspondentie.