groene parapluie stichting Zuid-Scharwoude ondersteunen HAL-gemeenten ANBI gift jeugdzorg instellingen
[website maken] [website ontwerp] [Home]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

Contactgegevens:


gezeteld in de gemeente Langedijk          


Rabobank:

NL77 RABO 0166 1571 47


Fiscaalnummer:

8504.82.197


ANBI-status


Email: degroeneparapluie@gmail.com

 Stichting De Groene Parapluie

Samenstelling bestuur

Voorzitter

Mevr. S.M.A. Jong


Secretaris

Dhr. D.P. Barten


Penningmeester

Dhr. J.A.S. Brink