Stichting De Groene Parapluie

Stichting De Groene Parapluie is met ingang van 12 april 2012 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, zowel voor donateurs als voor de ANBI zelf:

* Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
* Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
* Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen