Stichting De Groene Parapluie

UITKERINGSBELEID

Budget
Voor de beleidsperiode van 2017 - 2027 zal minimaal 20.000 euro per jaar beschikbaar zijn, aangezien dit bedrag middels een notariƫle acte reeds is toegezegd. Daarnaast zal het budget wellicht groeien vanwege mogelijke toekomstige giften aan de stichting.

Uitgaven
In principe zal ieder jaar het beschikbare budget worden uitgekeerd. Uitkeringen geschieden op volgorde van aanvraag. Er wordt geen spreiding over het boekjaar nagestreeft. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Individuen en instellingen wordt gevraagd om verantwoording af te leggen van de besteding van de ontvangen giften en/of leningen.

Administratie
Naast een financiƫle administratie wordt er tevens een archief bijgehouden van de aanvragen en de daaruit voortvloeiende correspondentie.