Stichting De Groene Parapluie

I.v.m. onze geografische ligging, de beperktheid van ons budget en de hoeveelheid aanvragen kunnen wij

alleen hulp bieden aan inwoners van de gemeente Dijk en Waard en de plaats Alkmaar.

ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE AANVRAGEN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN

Aanvraagformulier De Groene Parapluie

1. Gegevens van degene die hulp nodig heeft: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mail *
2. Verdere gegevens: burgerlijke staat en gezinssamenstelling *
3. Naam en emailadres van de aanvrager en de naam van de instantie *
4. Wat of welk bedrag wordt aangevraagd *
5. IBAN rekeningnummer voor eventuele bijdrage *
6. Tenaamstelling van de bankrekening *
7. Wordt deze aanvraag ook ergens anders gedaan en is er sprake van onder bewind voering staan *
8. Wordt er gerookt door degene die hulp nodig heeft of door eventueel inwonende gezinsleden *
9. Huidige woonsituatie *
10. Omschrijving van de aanvraag, beschrijf beknopt de situatie en wat de reden is waarom deze aanvraag gedaan wordt *
11. Wat is de bron van inkomsten, bijv. bijstand, uitkering, vast- of los dienstverband en wat is het bestedingsbedrag ongeveer per week als de vaste lasten er af zijn *
12. Eventuele bijlagen

Max file size (Mb): 2

Max number of files: 1